Uitstroom

Exit ontslag vertrek

Ontslaggolf in mkb door WWZ

Werkgevers in het mkb dienden de afgelopen dagen massaal ontslagverzoeken in om transitievergoedingen te voorkomen.

Weer een bewijs dat de Wet werk en Zekerheid (WWZ) niet voor meer vastigheid zorgt: in het mkb vroegen werkgevers de afgelopen week twee keer zo veel ontslagen aan dan gebruikelijk. Woensdag ging de tweede reeks onderdelen van de WWZ in, waaronder de ketenregeling, het nieuwe ontslagrecht en de nieuwe ontslag- of transitievergoeding.
Dat nieuws meldt de Volkskrant na een rondgang onder advocaten en op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Vorige week werd ontslag aangevraagd voor 1450 werknemers, een verdubbeling ten opzichte van de laatste weken. Ook waren de afgelopen maanden al grote bedrijven als ING en Nationale Nederlanden in het nieuws omdat ze voor 1 juli massaal ontslag (>PW De Gids) aanvroegen voor hun tijdelijke werknemers.

TIP: Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de WWZ en kom naar de cursusdag Wet Werk en Zekerheid op 6 november of Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 1 oktober.

Hogere ontslagkosten voor mkb

Kleine en middelgrote bedrijven zijn vanwege de gewijzigde regels waarschijnlijk vervroegd gaan reorganiseren, zegt arbeidsrechtjurist Pascal Besselink in de krant. ,,Bedrijven die anders nog zouden wachten, hebben nu voor 1 juli besloten dat te doen. Dan kost het ze niets, terwijl ze in oktober, november soms flinke vergoedingen zouden moeten meegeven aan personeel dat lang bij hen in dienst is.”
Vooral voor kleine bedrijven pakken de ontslagkosten vanaf vandaag hoger uit, doordat ze nu de transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die ze vanwege bedrijfseconomische redenen aan de kant zetten. Voor grote bedrijven vallen de kosten vanaf heden juist erg mee. Grote bedrijven volgden vaker de route van de kantonrechter, waarmee ze voor gemiddelde werknemers meestal een maandsalaris per gewerkt jaar kwijt waren.

‘Zorgvuldig ontslag’

Ondanks het feit dat het UWV nu overuren moet draaien om alle verzoeken door te nemen, geeft de uitkeringsinstantie wel aan elke aanvraag zorgvuldig te blijven bekijken en alleen toestemming te geven als daar reden voor is. (MediaWatch/Redactie)