Nieuws

bonus geld salaris loon

Periodieke loonsverhoging: ouderwets?

Het salarishuis is niet weg te denken uit organisaties. Dat houdt het voor werkgevers overzichtelijk in welk stadium medewerkers hun loonsverhoging kunnen verwachten wanneer ze doorstromen. Toch maken ze steeds vaker plaats voor meer resultaatgerichte beloningssystemen. Eerlijk: is het nog wel van deze tijd? Drie beloningsexperts geven hun visie.

‘Beloning moet gekoppeld worden aan strategische doelstellingen’

Hans van der Steen, directeur strategische beleidsontwikkeling bij werkgeversvereniging AWVN: ‘Eens. Beloningsbeleid moet gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen van de organisatie en moet gebaseerd zijn op duidelijke keuzes op het gebied van de beloningsfactoren, zoals werk- en denkniveau, presteren, onvermijdbare bezwaren (werken in ploegendienst of op onregelmatige tijdstippen) en flexibiliteit. Aan medewerkers worden hoge eisen gesteld als het gaat om resultaatgerichtheid en wendbaarheid. De afgelopen decennia heeft zich dat steeds meer vertaald in het feit dat werkgevers meer resultaatgerichte en beoordelingsafhankelijke beloningssystemen zijn gaan hanteren.’

‘Er moet altijd een groei in prestatie tegenover staan’

Jeroen van Duijvenbode, Director Consulting Benelux bij adviesbureau Hay Group:
‘Ik ben het hier helemaal mee eens. Een verhoging in salaris, puur en alleen op basis van het verstrijken van de tijd is niet meer te handhaven. Daar zal altijd een groei in prestatie, competenties of inzetbaarheid van de medewerker tegenover moeten staan. Stilstand is achteruitgang. Dat hoeft dus niet extra beloond te worden.’

‘De nieuwe generatie pikt dat niet meer’

Rutger Verbeet, Senior Beloningsadviseur bij adviesbureau Berenschot:
‘Als het gaat over anciënniteit, automatische loonsverhoging: eens. Dit zal niet meer gepikt worden door de nieuwe generatie werknemers die de arbeidsmarkt opkomt. Deze generatie kijkt veel meer naar de individuele bijdrage aan het resultaat en de aanwezige kennis, talenten en competenties in plaats van ervaringsjaren. Overigens zien wij in de praktijk dat werkgevers het aloude anciënniteitsprincipe steeds meer loslaten en vervangen door beloning op basis van een merit matrix. In dit beloningsinstrument, dat meer gekoppeld is aan output, houding en gedrag, zit veel meer speling voor de individuele medewerker.’

TIP: Lees het volledige artikel over salarisverlaging demotie, het flexibiliseren van het beloningscomponent en het transparant maken van bonussen in PW De Gids #9. Bestel hier een gratis proefnummer.