Talentmanagement

geld

Politie bezuinigt op talentontwikkeling

De landelijke reorganisatie van de Nationale politie heeft een slecht effect op de talentontwikkeling binnen de organisatie: er is amper geld voor.

Het opleiden van agenten is een heikel punt geworden bij de Nationale Politie. Opleiden om aan de wettelijke eisen te voldoen lukt financieel nog nét. Maar voor persoonlijke ontwikkeling is geen budget meer. Dat blijkt uit een tweegesprek dat gepubliceerd werd op de website van de Centrale Ondernemingsraad (cor) van de Nationale politie. Uit het gesprek tussen cor-lid John Kuperus en Jerry Chintoe van de politieacademie blijkt de zorgen over de bezuinigingen op opleidingen.

Bezuinigingsslag

Kuperus: “Er moet een korps gevormd worden, maar ook een bezuinigingsslag geleverd worden. Er is te weinig budget voor opleiding. Er is een aantal opleidingen die (wettelijk) verplicht zijn. Daar ontkom je niet aan. Er is echter een beperkt budget. Onze zorg is dat er geen ruimte meer overblijft voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. En dan heb ik het nog niet eens over mensen die zichzelf willen ontwikkelen op een vakgebied buiten de politie. Daar is straks helemaal geen ruimte meer voor.”

Lees ook: Talentontwikkeling: 3 inspirerende best practices (die weinig geld kosten)

Talentontwikkeling in de knel

Volgens Chintoe komt dit deels omdat de Nationale Politie en de politieacademie pas vanaf 2017 worden samengevoegd. “Er wordt al gedacht alsof we één zijn, terwijl we elkaar nog rekeningen sturen.” Daardoor is er te weinig geld beschikbaar, stelt Chintoe. “Het is niet eens genoeg om aan de jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Laat staan om een goede agent naar de rechercheursopleiding te sturen. Die talentontwikkeling zit op dit moment in de knel.”

Ondernemingsraad

De cor heeft lange tijd weinig grip gehad op het onderwerp opleidingen, terwijl dit toch onder het instemmingsrecht van de or valt, erkent Kuperus. “We wisten niet welke opleidingen er in de maak waren, wie waar over ging en welke wijzigingen er plaats zouden vinden. Alles met betrekking tot opleiding moet voorgelegd worden aan de ondernemingsraad, maar er kwam nooit iets langs.”

TIP: Lees meer talentontwikkeling in samenspraak met de ondernemingsraad op ORinformatie.nl