Uncategorized

contract

Speel in op generatiebepaalde arbeidsvoorwaardebehoeften

Waar voor ouderen het pensioen cruciaal is op het gebied van arbeidsvoorwaarden, hechten jongeren meer aan zaken als thuiswerken, goede werkplekken en dito werkomstandigheden.

In de markt is soms zelfs al sprake van een tegenreactie, constateert Waasdorp, ceo van de Intelligence Group, na een onderzoek uitgevoerd door zijn bedrijf. “Dat wil zeggen dat werkgevers, met name start-ups en (jonge) ICT-bedrijven zich profileren door juist géén pensioenregeling aan te bieden. In vacatureteksten en op de website wordt dan juist de keuzevrijheid van de werknemer benoemd. “Als je wilt sparen voor een pensioen, kan dat. Als je pensioenadvies wilt, betalen we dat. Maar het is jouw geld en jouw keuze. Wij betalen onze bijdrage aan jouw pensioen middels een opslag op je salaris.”

Generatiekloof in arbeidsvoorwaarden
De pensioenregeling illustreert de “generatiekloof” in arbeidsvoorwaarden het best. Maar uit het onderzoek blijken nog wel meer generatieverschillen in de voorkeur voor arbeidsvoorwaarden. “In deze verschillen liggen grote wervingskansen van werkgevers om zich onderscheidend te profileren en aantrekkelijk te zijn voor het aantrekken van jong en/of ervaren talent,” aldus Waasdorp.

Drie opvallende verschillen:

  1. Twintigers en dertigers: hechten aan reiskosten, vrijheid (veel vrije tijd) en vergoeding voor/bieden van kinderopvang. Deze laatste arbeidsvoorwaarde is voor geen enkele vijftiger meer interessant;
  2. Dertigers en veertigers: willen graag thuiswerken (in het “spitsuur van het leven”);
  3. Veertig-plussers: hebben behoefte aan goede werkplekken en werkomstandigheden (arbo), net als een onregelmatigheidstoeslag/overwerkvergoeding en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.

De arbeidsvoorwaarden die voor iedereen uit de tijd zijn, zijn de eigen parkeerplaats, tekengeld en de gemaksdiensten.

Lees meer over de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden op PW De Gids Vakbase.