Nieuws

SPP

SPP hoog op prioriteitenlijst HR

Strategische personeelsplanning bepaalt dit jaar de HR-agenda. Eerder bleek in het HR Trendonderzoek van ADP, Berenschot en Performa al dat strategische personeelsplanning de tweede plek inneemt van HR-prioriteiten voor 2017. En dit terwijl het een jaar eerder niet eens tot de top behoorde.

De nummer 1-prioriteit ligt overigens in het verlengde hiervan. Het duurzame inzetbaarheidsbeleid staat volgens de respondenten van het HR Trendonderzoek boven aan de agenda. Iets wat overigens ook al naar voren kwam uit de Raet HR Benchmark 2017.

Stagnerend proces

Ondanks deze hoge ranking en het feit dat strategische personeelsplanning in voorgaande jaren ook altijd wel een plek innam in de top 10 HR-prioriteiten, lijken organisaties nog moeite te hebben SPP van de grond te krijgen. En als er wel mee wordt gestart, blijft het proces vaak nog ergens steken.

Oorzaak is veelal dat strategische personeelsplanning een duidelijke visie vereist op de langetermijnstrategie van de organisatie. HR kan hier een eerste stap in zetten door het formuleren van een heldere visie en deze bovendien te koppelen aan externe maatschappelijke-, politieke- en economische ontwikkelingen, zoals de arbeidsmarkt.

De volgende stap is in kaart te brengen wat dit alles voor de organisatie betekent. Blijft dit onduidelijk, dan is het vrijwel onmogelijk om een vertaling te maken naar het gewenste personeelsbestand in de toekomst.

SPP op de kaart zetten

Is het gelukt de visie over te brengen op de organisatie, dan is een volgende stap dat HR goed moet kunnen aantonen wat de toegevoegde waarde van SPP is. Het helpt om het heel praktisch te maken: bepaalt hoe je het gaat aanpakken, hoeveel tijd het kost en wat het oplevert. Toon de oplossingskracht van een goede langgetermijnplanning aan.

Leestip: Zo krijgt u strategische personeelsplanning wél op de kaart.