Talentmanagement

Werving professionals

Voor slagen Participatiewet 1 miljoen vacatures nodig

Om minimaal 125.000 extra banen te creëren, zal een veelvoud aan vacatures nodig zijn de komende elf jaar. De oorzaken: verloop, pensionering, uitval, (regionale) mismatch, vervangingsvraag en niet ingevulde vacatures.

Dat blijkt uit gegevens van vacatureplatform Participatiewerkt.nl.

Ook het gegeven dat de meeste vacatures geen fulltime banen betreffen, maakt dat er veel meer vacatures nodig zijn om tot 125.000 extra duurzame banen te komen. Een voorzichtige schatting is dat er minimaal 1.000.000 vacatures nodig zijn (7 procent van de geschatte vraag op de arbeidsmarkt voor de komende 11 jaar) om minimaal 125.000 extra banen duurzaam te creëren.

“Er ligt al een bijzonder grote uitdaging bij het creëren van 1 miljoen vacatures in 11 jaar. Maar de grootste uitdaging ligt niet bij het aantal vacatures, maar vooral in het matchen van het aanbod met zijn specifieke kenmerken en arbeidswensen, met de mogelijkheden bij werkgevers,” stelt initiatiefnemer van Participatiewerkt.nl Geert-Jan Waasdorp.

Sterk werkgeversmerk trekt talent
Om binnen de kaders van de Participatiewet de meest geschikte kandidaten te vinden, is het belangrijk dat werkgevers zich sterk en onderscheidend profileren. Werkgevers met een duidelijke visie, een wervings-, selectie- en HR-beleid dat aansluit bij de doelgroep zal uit de rijke pool met kandidaten, de geschiktste kandidaten kunnen kiezen. Een sterk werkgeversmerk trekt het grootste talent aan.

Op PW de Gids Vakbase leest u de ins en outs van de Participatiewet die december 2013 bij de Tweede Kamer is ingediend.