Verdieping

War for talent wordt alleen maar harder

“De War for Talent zal alleen nog maar harder worden. Ook de ontwikkeling van talent vormt een steeds grotere uitdaging. Of je wilt of niet, als HR-afdeling sta je voor een ingrijpende transformatie en niet meedoen is geen optie.” Dat zegt Henry Barenholz, Senior Director, HCM Leader Benelux bij Oracle. Volgens Barenholz neemt de behoefte aan flexibiliteit steeds meer toe. “Stel dat een bedrijf ervoor kiest om een tot twee jaar flink te investeren in het vergroten van het marktaandeel. Daar heb je een bepaald type werknemer voor nodig. Stel nu dat het bedrijf na twee jaar besluit om de koers te wijzigen en zich weer wil richten op rendement. Dan zijn andere mensen nodig. HR zal dan een antwoord moeten bieden en dat kan ze alleen als de afdeling goed op poten is.” Interne werving Voor wat betreft de War for Talent ziet Barenholz enkele duidelijke trends. “We zien dat bedrijven voor wat betreft recruitment meer oog hebben voor interne werving van talent. Vraag is hoe je dat precies aanpakt. Dat geldt ook voor issues als wereldwijde diversiteit en de werkplek van de toekomst. Het Nieuwe Werken is op dit moment voor veel organisaties eerder een wens dan praktijk. Maar deze ontwikkeling staat niet stil. Een en ander betekent dat je je organisatie als interessante werkgever zal moeten profileren. Noem het ‘branding the workplace’. Voor wat betreft diversiteit hebben we in de westerse economieën vooral te maken met de vergrijzing. Een flink percentage van de beroepsbevolking gaat binnen afzienbare tijd met pensioen. Zij nemen veel kennis mee. Dat betekent dat je jonge mensen moeten kunnen binden en opleiden. Welke skills hebben ze nu en welke zijn er over enkele jaren nodig? En hoe houd je de prestaties en ontwikkeling van mensen bij? Performance management is heel nuttig, maar ook heel lastig als je prestaties niet goed kunt vastleggen en monitoren.” Geen Big Brother Deze ontwikkelingen leiden er volgens Barenholz toe dat HR-afdelingen binnen afzienbare tijd niet meer kunnen zonder goede analysetools. “Predictive analysis wordt steeds belangrijker. Dat heeft niets te maken met ‘Big Brother is watching you’, maar alles met een effectief personeelsbeleid. Zetten we de juiste mensen in? Beschikken we over de juiste skills? Hoe ziet dat er in de toekomst uit? Je kunt niet meer zonder informatiesystemen die voor jou dit soort analyses maken en trends weergeven voor wat betreft personeelsontwikkeling. Daarbij is steeds meer interne en externe data beschikbaar die je kunt benutten. Big Data is zo dus ook in de HR-wereld een issue aan het worden. Ook op dit terrein kun je niet zonder de juiste tools.” Briljante ideeën Volgens Barenholz is er zowel vanuit raden van bestuur een stempel op HR gedrukt als vanuit HR op het hoogste management. “De vraag of HR vertegenwoordigd moet zijn in de board is inmiddels wel beantwoord. Je ziet al organisaties met een Chief Human Resources Officer of CHRO. Volgende stap daarin is de benoeming van een Chief Human Resources Operations Officer, die de strategie van de raad van bestuur in de praktijk brengt. Die taak is niet te onderschatten. Er zijn veel mensen met briljante ideeën, maar veel minder mensen die dergelijke ideeën kunnen omzetten naar de praktijk.” Lees het volledige artikel op pwdegids.nl TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn