Blog

labyrinth

Weg met SPP! Maak een TPP

Een groot deel van SPP-en is koffiedik kijken in een toekomst die vliegensvlug verandert. Heeft het maken van een strategisch personeelsplan nog wel zin?

Met een strategisch personeelsplan zou u als werkgever grip moeten krijgen op de toekomst. ‘Zou moeten’, want de onzekerheidsfactor in SPP-en wordt steeds groter. Is het maken van een strategisch personeelsplan (SPP) dan nog wel zinvol? Vraagt Wilco van Gelderen zich af in zijn blog op Hrbase.nl. Van Gelderen is adviseur organisatieontwikkeling bij Livingstone Partners en ziet meer in een TPP, een tactisch personeelsplan.

Nadenken over de samenstelling van het personeelsbestand is noodzakelijk. We willen ons op z’n minst niet laten verrassen door uitstroom die min of meer is te voorzien. Maar houdt het daarmee niet op? Veel organisaties worstelen met de houdbaarheid van hun businessmodel. Uit de Raet Benchmarkt 2015 blijkt dat behoorlijk wat bedrijven ook worstelen met de competenties die in de toekomst het verschil gaan maken. Wat dan wel?

Koffiedikplan
De informatie die een SPP voedt is een lappendeken van variabelen. Een deel van de informatie zegt iets over de huidige formatie in termen van de verblijfsduur op een functie, leeftijds- en salarisopbouw, opleiding, et cetera.
Een veel groter deel bestaat uit koffiedik. De veronderstelde impact van automatisering, mogelijke invloeden uit de markt, ontwikkeling van de arbeidsmarkt, concurrentiepositie en het economisch klimaat. Op enig moment wordt er een scenario gekozen waarop HRM het beleid uitstippelt. Het gevoel van ‘beter een koffiedikplan dan geen plan’ ligt voor de hand. Toch voelt het niet altijd goed. Het kost veel inspanning om de ‘lijn’ mee te krijgen en de laatste stappen naar concrete activiteiten kosten veel energie. Uit het Onderzoek Over Strategische Personeelsplanning 2015 bleek niet voor niets dat de helft van de werkgevers geen SPP-plan heeft.

Ondoenlijk
Wat mij de laatste tijd opvalt, is de steeds grotere onzekerheidsfactor in SPP-en. Er verandert de laatste jaren zoveel dat het bijna ondoenlijk is om een SPP te maken dat serieus houvast biedt. Vooral als een organisatie niet van plan is om afscheid te nemen van medewerkers overheerst het gevoel dat we het toch moeten doen met de mensen die we hebben. SPP wordt dan op z’n best een doordacht opleidingsplan voor de korte termijn.

Strategisch ‘wensplan’
‘In de moderne wereld is verandering de enige constante (.…) Hoe ga je als bedrijf het beste om met al die bijbehorende plotselinge heftige veranderingen? Is het nog wel zinvol om aan strategische planning te doen? Van oudsher waren strategie en planning gebaseerd op het idee dat je de toekomst nauwkeurig genoeg kon voorspellen om er een strategische keuze voor te kunnen maken. Vandaag de dag heeft het geen zin om zo te werk te gaan.’, zo schrijft Management Team in december.
Daarom komt uit ieder SPP de wens van wendbaarheid en flexibiliteit. Aanpassingsvermogen omdat de stip op de horizon een waas is. Voor 80 procent bestaat het strategisch wensplan uit wendbaarheid. De overige 20 procent bestaat uit min of meer voorspelbare in- een uitstroom.

Maak een Tactisch Personeelsplan (TPP)!
Een tactisch personeelsplan biedt daarom meer houvast en realiteit. En wellicht veel belangrijker: je kunt er sneller mee aan de slag en ziet sneller resultaat. Veel acties uit een SPP vragen veel tijd en geld: opleiden, werven, selecteren, geplande uitstroom, outplacement: zaken die nauwelijks in een jaar zijn te realiseren. Dat jaar past prima in een strategische langere termijn, maar doet het minder goed in turbulente tijden.
Wat we wel kunnen realiseren is een tactische keuze; het wendbaar inrichten van de organisatie die makkelijker mee beweegt met de omgeving waarin de organisatie opereert. Veel SPP’s gaan uit van functies en de performance van personeel op die functies.
De keuze voor een flexibelere inrichting, bijvoorbeeld op basis van rollen, maakt een organisatie wendbaarder. Maakt tactisch werven en selecteren mogelijk en biedt houvast bij de snelle ontwikkeling van reeds aanwezig talent.
Tactisch personeelsbeleid vraagt om een aangepaste kijk op werk en past beter bij de tijdsgeest dan menig SPP-traject.

Over de auteur: Wilco van Gelderen is adviseur organisatieontwikkeling bij Livingstone Partners en blogt regelmatig op HRbase.nl