Productiviteit

Werknemer weet zelden wat van hem wordt verwacht

Nog niet een op de vijf werknemers weet precies wat er van hem wordt verwacht. Dat leidt tot frustraties, wantrouwen jegens het management, lagere productiviteit en een hoger verloop.

Dat blijkt uit onderzoek van de Florida State University. Van de 750 ondervraagde werknemers bleek 80 procent enigszins tot volledig onzeker te zijn over wat er van hem werd verwacht. Een ondervraagde zei: “Ik dacht dat ik bezig was met belangrijk werk, maar blijkbaar dacht de baas die me heeft ontslagen dat niet.”

Volgens de werknemers ontstaat de onduidelijkheid doordat managers onvoldoende communiceren. Hierdoor wordt steeds minder duidelijk wat de verantwoordelijkheden van werknemers zijn, totdat dit escaleert in een crisis. Onderzoeksleider Wayne Hochwarter, hoogleraar Business Administration aan de Florida State University, zegt dat de afstand tussen werknemers en leiders wordt vergroot doordat de leiders zelf ook steeds vaker rekenschap moeten afleggen over hun prestaties. ‘Het lijkt wel zo te zijn dat hoe harder communicatie nodig is, hoe minder het plaatsvindt. Geen wonder dat werknemers zich volkomen verloren voelen op hun werk.”

De gevolgen van de onzekerheid zijn groot en kostbaar, stelt Hochwarter. Werknemers die niet weten wat er van hen wordt verwacht zeggen 60 procent vaker dat zij wantrouwen ervaren in de communicatie met het management, voelen zich 50 procent vaker gefrustreerd en hebben 45 procent minder controle over de wijze waarop ze hun eigen werk moeten doen. Zij zijn daarnaast 25 procent minder productief en 33 procent meer geneigd om ander werk te zoeken.