Beoordelen

Werknemers moeten presteren als topsporters

Organisaties slagen er onvoldoende in om hun visie en missie te vertalen in concrete doelen. HR moet daarom lessen leren van topsporters.

Dat stelt sportpsycholoog Ruben Mogge, adviseur bij Boertiengroep. Hij signaleert twee problemen op de Nederlandse werkvloer. ‘Organisaties hebben moeite om hun missie te vertalen op zo’n manier dat de werknemers weten wat er van hen wordt verwacht. Je hoort vaak dat organisaties klantvriendelijkheid belangrijk vinden. Maar wat betekent dat concreet voor de medewerker? Daarnaast staan organisaties voor de vraag hoe ze de bedrijfsvoering gezond houden in deze tijd van economisch zwaar weer.’

Feedback
Het antwoord kan gevonden worden in de mentaliteit van topsporters, zegt Mogge. ‘In de sport krijg je continu feedback op je prestaties. Een voetbalteam heeft elk weekend een wedstrijd en als je verliest, doe je het niet goed. Verlies je drie keer op rij, dan komen er vergaderingen en worden er video’s van de wedstrijden bestudeerd. Er is dus een heel korte cyclus van feedback. Vergelijk dat met de medewerker van de publieksafdeling van een gemeente. Als hij drie rijbewijzen en twee paspoorten verlengt op een dag, doet hij het dan goed? En waar wordt hij op beoordeeld?’

Sleutelrol
Een sleutelrol is volgens Mogge weggelegd voor het management. Zij moeten in staat zijn om het beleid te vertalen naar afdelingsniveau en daarover concrete prestatieafspraken te maken met de medewerkers. ‘Topsport is een keuze en als je zo’n klimaat invoert, dan heeft dat consequenties. De eerste 90 procent krijg je met goede bedrijfsvoering. Maar die laatste 10 procent die maakt dat je écht succes krijgt, die vraagt offers en soms op je tandvlees lopen. Dan moet je bereid zijn om werknemers die keer op keer hun doelen niet halen aan te spreken op hun prestaties. Maar het betekent ook dat je moet weten wat de mensen echt motiveert en hoe je hun talent het beste naar boven haalt.’

Geen afrekening
Volgens Mogge durven werknemers elkaar onvoldoende de maat te nemen wanneer iemand zijn doelen niet haalt en daarmee het team schaadt. Sporters zijn daar volgens hem directer in. Feedback moet echter niet uitsluitend het karakter hebben van afrekenen op slechte prestaties, maant Mogge. ‘Wat vaak wordt vergeten is dat je ook feedback moet geven op wat er wel goed gaat.

Communicatie
Organisaties die een topsportmentaliteit in hun bedrijf willen introduceren, moeten vooral duidelijk zijn in hun communicatie, zegt Mogge. ‘Als je veranderingen wilt invoeren, laat dan niet te veel tijd zitten tussen de aankondiging en het moment dat je daadwerkelijk iets verandert. Je ziet dat bij banken waar ontslagen zijn aangekondigd en waar mensen pas na een jaar weten voor wie dat dan geldt. Om het woord reorganisatie hangt vaak een negatief gevoel. Ik spreek daarom liever van een herstructurering. Je kunt elke werkomgeving zo inrichten dat je directe feedback krijgt. Maar dan moeten de werknemers wel weten wat de missie en de strategie van het bedrijf is en wat dat voor hun eigen taken betekent.’