Uncategorized

Salarisonderhandlingen

Werkzoekenden onderhandelen onvoldoende over salaris

Bij een nieuwe baan onderhandelen werkzoekenden niet stevig genoeg over hun salaris. Wat gaat er mis?

Uit cijfers van de jaarlijkse MKB Marktmonitor van Unique en TNO blijkt dat 68 procent van de werkzoekenden vindt dat er een te laag salaris wordt geboden. Tegelijkertijd komt naar voren dat 70 procent van de ondernemers juist meent dat kandidaten goede salariseisen stellen, die niet te hoog zijn. Voor het vijfde jaar op rij deden Unique en TNO onderzoek naar HR-thema’s die momenteel spelen binnen het MKB. Dit jaar zijn ruim 1.800 ondernemers geïnterviewd.

Concurrentiestrijd
Een van de verklaringen voor de achterblijvende onderhandelingen kan zijn dat kandidaten een grote concurrentiestrijd voelen. Uit de MKB Marktmonitor komt namelijk naar voren dat 56 procent de concurrentie met andere werkzoekenden te groot vindt. Dit gevoel klopt met de onderzoeksresultaten, want ook de ondernemers zelf ondervinden een ruim aanbod van kandidaten. Een meerderheid  van 58 procent geeft aan dat er voldoende beschikking is over goede kandidaten.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Dat ondernemers en werkzoekenden anders aankijken tegen de hoogte van het salaris is op zich niet zo raar. Wat mij opvalt is dat werkzoekenden blijkbaar geen hogere salariseisen durven te stellen. Zonde, want als kandidaat mag je best scherp een onderhandeling ingaan. Daaruit blijkt dan meteen je kwaliteiten als onderhandelingspartner.

“En voor de ondernemer is het belangrijk om nieuwe en schaarse talenten op een aantrekkelijke manier te belonen. Als straks de arbeidsmarkt verandert wil je als ondernemer het zittende talent namelijk ook behouden.”