Nieuws

wet- en regelgeving

Wie gaat er nog naar een opleidingsinstituut?

Binnen de opleidingswereld wint het 70/20/10-leermodel aan terrein. Volgens dat model doen medewerkers het overgrote deel van hun kennis op op de werkvloer. Wat zullen we altijd blijven leren in de schoolbanken?

Het model, in 2002 ontwikkeld door Charles Jennings, gaat ervan uit dat formele training in de vorm van cursussen en opleidingen van ondergeschikt belang is voor de ontwikkeling van medewerkers. Slechts 10 procent van hun kennis doen zij via deze manier op. 20 procent van hun kennis doen zij op via praktijkcoaching en begeleiding. Maar het leeuwendeel van hun bagage (70 procent) krijgen zij mee op de werkvloer door ‘gewoon te doen’.

Welke rol is er – uitgaande van dit model – nog weggelegd voor opleidingsinstituten? Oftewel: wat zullen we altijd blijven leren in de schoolbanken? Erik Steenwelle, directeur van opleidingsinstituut NTI Zakelijk, geeft zijn visie.

Waarom zouden we nog naar een opleidingsinstituut gaan?
‘Het leren op de werkplek is inderdaad een steeds belangrijker onderdeel van het leren. Maar het belang van werkplekleren mag niet worden overgelaten aan willekeur en toeval. Hoeveel iemand leert en hoe iemand zich ontwikkelt mag bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van een goede of slechte werkplekbegeleider. De 10 procent opleiding kan niet weggelaten worden en fungeert als een soort katalysator voor de overige onderdelen werkplekleren (70 procent) en feedback/intervisie (20 procent).’

TIP! Lees meerdere visies op de opkomst van het 70/20/10-leermodel en het klassieke leren:
Van Ruben Timmerman, oprichter van opleidingsvergelijkingssite Springest
Van Drs. Judie van Breukelen, programmamanager bij Sioo – interuniversitair centrum voor organisatiekunde en verandering

Hoe organiseer je die 10 procent dan?
‘Juist in de 10 procent opleiding faciliteer, organiseer en structureer je dat er langetermijnbetekenis gegeven wordt aan het leren op de werkplek. De 10 procent opleiding is niet enkel het aanleren van feitenkennis, maar ook van beroepshouding en dergelijke. Kritisch leren reflecteren en kritisch leren denken zijn bijvoorbeeld enorm vormend voor de beroepshouding.’

Hoe verandert het onderwijs op een opleidingsinstituut mee?
‘De gedachte dat formeel leren nog maar 10 procent is, gaat wel heel erg uit van de klassieke klassikale opleidingservaring. Modern onderwijs is blended learning: de ideale mix zoeken tussen online en klassikaal onderwijs. Online onderwijs uit zich dan in webinars, e-learning, e-colleges, bloggen, etc. Juist die online-elementen maken leren op en rond de werkplek mogelijk.’
(Bron: PW De Gids #10)

Lees ook: Personeelsplanning staat vaak los van opleidingsbeleid